Have a question?
Message sent Close

Frisvårdsbidrag för golf

Hos oss kan du använda ditt friskvårdsbidrag från  
Klicka här för att komma till epassi.se och vår tjänst

Har du gjort ett köp av Grönt Kort kurs med Epassi?
Registrerar du det här

2018 blev golfen friskvårds berättigad!

Vad gäller kring friskvårdsbidrag generellt?
Det finns ingen lagstiftad skyldighet för arbetsgivare att erbjuda dig som anställd att ta del av friskvårdsförmåner. Det är alltså upp till arbetsgivaren att själv besluta om det ska erbjudas de anställda eller inte. De flesta företag brukar dock välja att erbjuda sina anställda denna förmån. Hur mycket bidraget får uppgå till finns det ingen gräns för, däremot är det skattefria beloppet 5000kr per år. Betalar arbetsgivaren ut mer än så får du betala skatt på hela friskvårdsbidraget. Du kan läsa mer om detta hos Skatteverket.

Golf är friskvård!
Om du arbetar för en arbetsgivare som erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag måste de också godkänna golf som aktivitet. Det är upp till varje arbetsgivare att bestämma vad för typ av friskvård som ska godkännas.

  • Var kan du använda friskvårdsbidrag för inom golfen?
    Spelavgift till en golfklubb (Dock ej den del som är medlemsavgift)
  • Golfträning spsom nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner  (max 1 000 kr per tillfälle)
  • Golfträning inomhus i golfsimulator
  • Greenfee max 1000kr per tillfälle
  • Drivingrange (rangebollar/rangekort)
  • Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift)
Förvaltningsdomstolens dom
Det var Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) som 2018 till slut klubbade att golfen ska betraktas som ”en riktig sport” och därmed bli godkänd för friskvård. En anledning till varför det dröjt är sannolikt att golf historiskt sett varit en dyr sport för en mindre målgrupp, som därför inte kunnat anses folklig nog att bidra till folkhälsan. En annan anledning är förmodligen rädslan för att företagare ska missbruka det nya friskvårdsreglerna till att bekosta dyra medlemskap och andra golfutgifter som inte direkt är kopplade till motion. Det senare kontrolleras nu genom att specificera vad exakt du får använda ditt friskvårdsbidrag till.
“Det är också upp till arbetsgivaren att bestämma vilka aktiviteter, inom ramarna för lagstiftning och praxis, som hen vill godkänna. En anställd kan aldrig kräva att arbetsgivaren ska godkänna en viss aktivitet”