Have a question?
Message sent Close

Lär dig läsa greener

Lär dig läsa greener

Rutiner är viktiga
För att sänka flera puttar kommer största förbättringen från att bli bättre på att läsa greenen! Vill du bli bäst på greenen måste du bli mycket bra på att visualisera på hur bollen rör sig på green – både i riktning och hastighet! En bra puttare är väldigt noga med sin rutin och visualisering av puttarna som skall slås. Ser du inte hålet, linjen och bollen när den rullar i kommer du få svårare att sänka mycket puttar. Den här proceduren är viktigt när du vill behålla din koncentration även vi pressade puttar. Se till att din rutin blir en rutin. Låt det vara levande men ändå genomtänkt så att din rutin inte blir till en ritual.

Jobba med målbilden
När du puttar och siktar är det viktigt att du har “kontakt” med målet och har en tydlig målbild. Målet är hålet och målbilden är hur du valt att behandla putten. Det finns två olika strategier vid val av sin egen målbild:

Fokusering på en rak linje:
Du har valt att sikta på en punkt till sidan om målet och behandlar alla puttar som en rak putt där du försöker att sikta och slå bollen rakt till din siktpunkt.

Fokusering på en kurvad linje:
Du siktar puttern efter en linje som sträcker sig från bollen till hål och representerar hur bollen kommer rulla för att gå ihål. Du försöker att starta bollen på denna linje och gillar att se hur din boll “viker” ner i hå

Greenläsning

Starta på linjen

Hastighet

Börja med att studera linjen noga från första gången du sätter dig bakom bollen för att läsa linjen. Ta in alla fakta: så som hur gräset växer, hur vinden blåser, olika onduleringar. etc.

Visualesera så gott du kan hur du tror bollen kommer att rulla fram till hålet.

Behåll i minnet exakt hur du vill att bollen ska rulla längs linjen och i hål när du går fram för att putta.