Have a question?
Message sent Close

Lär dig putta

Lär dig putta

En studie visar att enbart ca 30% av misstaget vid en missad putt kommer från dålig putteknik medan resterande ca 70% kommer från dålig greenläsning samt ojämnheter i greenen. Greenläsningen stod för största delen av felet 50%-60% av det totala misstaget. Vad betyder det? Jo, hemligheten ligger i hur du fokuserar/prioriterar din energi på greenen. Saker som hjälper dig att konsekvent putta bra är rutiner, attityd, strategier, greenläsning samt enkla grunder. Även om det är de tekniska färdigheterna som ligger till grund för att du blir en bra puttare är fokusering på dessa under spel destruktiva. Tekniska tankar skall enbart prioriteras vid utveckling av din teknik – det vill säga under träning

Kom ihåg att en putt som:
är korrekt läst
startar på linjen
har rätt speed
Går i hål om inte greenen styr den ur linjen.

Greppen varierar
Puttning handlar egentligen bara om känsla och inte om kraft. Detta bidrar till att puttingsgreppen varierar kraftigt. Det viktigaste är att hålla löst i puttern så att du kan känna klubbhuvudets vikt och låta klubban arbeta korrekt.

Axlarna är motorn
De enda musklerna som egentligen arbetar när man puttar är axlarna och skuldrorna. Armarna följer axlarna och händerna fungerar som små gångjärn för en ökad känslan. Kroppen måste vara stilla när du puttar. Rörelser i de här partierna gör att du försvårar att utföra din konstanta pendel.

Titta på din putter
Varje putter är konstruerad för att ligga på ett visst sätt mot greenen. Med så mycket yta som möjligt mot green. Detta möjliggör att det blir lättare att träffa sweetspot varje gång.

En elips
Vid kortare puttar tenderar stroket (putterns rörelse) att egentligen bara gå rakt fram och bak. Vid längre puttar tendera stroket (putterns rörelse) att bli mera som en ellips. Eftersom axlar och skuldror arbetar runt ryggens övre del faller detta sig naturligt.

 

Greppet
Tanken med greppet är att få händerna så passiva som möjligt genom puttrörelsen. Greppa putterna i handflatorna mer än i dina fingrar. Hur du vill koppla ihop fingrarna är olika men se gärna till att båda dina tummar pekar längs med skaftet rakt ner och att dina handryggar är roterade utåt (både vänster och höger hand) för ett grepp som är väldig svag-svag.

 

Uppställning puttning – Sett framifrån
Bredden på uppställningen är smal med båda fötterna innanför axlarna. Placera bollen precis i mitten av stansen så att du kan dra en linje rakt upp genom blixtlåset på byxorna. Drar vi en linje från skaftet rakt genom vänsterhandled så ska linjen fortsätta genom vänstra delen av bröstet. Armbågarna är innanför axlarna. Huvudet placeras just bakom bollen där du kan dra en linje från bollen och rakt genom vänster öga.

 

Uppställning puttning – Uppställning sett från sidan
Ögonen skall du ha rakt över bollen. (vänsteröga i lodrätt linje med bollen). Händerna bör placersa så att dom är precis innanför axlarna. Armarna hänger så att båda armbågarna ligger an mot bröstryggen. Axlarna är parallela med mållinjen. Ryggraden är rak eller nästan rak med ryggvinkeln som inte är under 40 grader. Benen är vinklade bort från bollen med en vinkel på ca. 10 grader.

Att få till en bra putteknik
De enda musklerna som egentligen arbetar när du puttar är dina axlar och skuldror. Armarna följer axlarna och händerna fungerar som små gångjärn för en ökad känsla. Du ser en liten fördröjning på klubbhuvudet i vändningen hos bra puttare. Tänk på hur en klockpendel rör sig. Kroppen hålls stilla när du puttar. Höfter och ben rör sig inte. Rörelser i de här partierna gör att du försvårar att utföra din konstanta pendel.

Nycklar till en enkel och naturlig puttrörelse:
• Rörelsen är en rotation runt ryggraden (inte en sidböjning).
• Rotationen får axlarna att rotera i ett lätt sluttande plan.
• Huvud och underkroppen är stilla.
• Armar, händer och putter svingas på plan.
• Y-formen behåller sin form.
• Skaften av puttern pekar stabilt upp på en punkt – pendelpunkten.
• Vikten är stabilt mitt på fötterna.

Behåll triangeln för bra längdkänsla
Triangeln som bildas mellan axlar, armar, händer och klubba i uppställningen skall behållas genom hela puttsrörelsen. Kunskapen att kontrollera hastigheten på dina puttar är kanske den viktigaste tekniska egenskapen i puttning. Hemligheten ligger i tempo, rytm och att du har en bra “kontakt” med målet och din målbild. Vill du lära dig längdkontroll måste du lära dig hur snabbt bollen rullar efter du slagit den!

Träna din teknik och fokusera på följande:
• Använd samma tempo och rytm för att bli konsekvent.
• Fokusera på träffa sweetspot.
• Korta puttar behöver en kort rörelse.
• Längre puttar behöver en längre rörelse. (ilkt en pendel)
• Vid långa puttar kan det vara bra att aktivera handlederna något.